α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2017-06-04]   7th Huang Longshi Cup, game 11   ̹ 6p    5p   Ұ Play
[2017-05-29]   2nd Senko Cup Women's Strongest, round 2    4p   ̹ 6p   Ұ Play
[2017-05-21]   65th Japanese NHK Cup, round 1   ̹ 6p   پ߽ 9p   1.5 Play
[2017-05-21]   4th Japanese Aidu Chuo Hospital Cup, sem..   ̹ 6p   Űϴ ٿ 4p   Ұ Play
[2017-05-20]   4th Japanese Aidu Chuo Hospital Cup, rou..   ī ġŰ 5p   ̹ 6p   Ұ Play
[2017-05-12]   6th Huading Cup, round 3   ī̽ 5p   ̹ 6p   4.5 Play
[2017-05-11]   6th Huading Cup, round 2   ̹ 6p    5p   2.5 Play
[2017-05-10]   6th Huading Cup, round 1   ̹ 6p    2p   Ұ Play
[2017-04-27]   36th Japanese Female Honinbo, round 2   ߸ 6p   ̹ 6p   Ұ Play
[2017-03-30]   2nd Senko Cup Women's Strongest, round 1   ̹ 6p   쿡 ƻ 1p   3.5 Play
[2017-03-08]   29th Japanese Female Meijin, title match..   ̹ 6p    3p   1.5 Play
[2017-03-01]   29th Japanese Female Meijin, title match..    3p   ̹ 6p   Ұ Play
[2017-02-16]   4th Championship of Tournament Winners, ..   ̹ 6p   ġ 9p   Ұ Play
[2017-02-16]   4th Championship of Tournament Winners, ..   ġŰ 7p   ̹ 6p   Ұ Play
[2017-02-06]   20th Japanese Female Kisei, final 3   ̹ 6p    1p   Ұ Play
[2017-01-30]   20th Japanese Female Kisei, title match ..   ̹ 6p    1p   Ұ Play
[2017-01-26]   73rd Japanese Honinbo, preliminary   ġ 9p   ̹ 6p   6.5 Play
[2017-01-19]   20th Japanese Female Kisei, title match ..    1p   ̹ 6p   Ұ Play
[2016-12-15]   43rd Japanese Gosei, preliminary   ̹ 6p    븮 9p   4.5 Play
[2016-11-12]   7th Qionglong Shan Bingshen Cup, round 1   ջ 3p   ̹ 6p   3.5 Play
<< Prev  2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >>