α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2019-05-11]   8th Tiantaishan Cup, round 2   ̹ 6p   õ 5p   Ұ Play
[2019-05-10]   8th Tiantaishan Cup, round 1    2p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-04-27]   2nd Go Seigen Cup World Women's Champion..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2019-04-20]   9th Huang Longshi Cup, game 2    4p   ̹ 6p   5.5 Play
[2019-04-11]   4th Senko Cup Women's Strongest, round 1   ̹ 6p   ¡ 3p   Ұ Play
[2019-04-04]   6th Japanese Aidu Chuo Hospital Cup, rou..   Ű 7p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-03-22]   31st Japanese Female Meijin, title match..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2019-03-14]   31st Japanese Female Meijin, title match..    4p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-03-06]   31st Japanese Female Meijin, title match..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2019-02-04]   10th Japanese Okage Cup, preliminary   ̾߸ ġϷ 1p   ̹ 6p   1.5 Play
[2019-01-31]   44th Japanese Kisei, preliminary   ̹ 6p   ġ ī 8p   Ұ Play
[2019-01-17]   31st Japanese Female Meijin, challenger ..   ̹ 6p   ߸ 6p   Ұ Play
[2018-12-20]   31st Japanese Female Meijin, semi-final   ̹ 6p   پƾ 3p   Ұ Play
[2018-12-10]   22nd Japanese Female Kisei, challenger d..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2018-12-05]   37th Japanese Female Honinbo, title matc..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2018-11-29]   22nd Japanese Female Kisei, semi-final   ϶ ī 6p   ̹ 6p   Ұ Play
[2018-11-24]   37th Japanese Female Honinbo, title matc..    4p   ̹ 6p   Ұ Play
[2018-11-17]   13th Hiroshima Aluminum Cup, round 1   ̹ 6p   Ͻ 3p   5.5 Play
[2018-11-12]   22nd Japanese Female Kisei, round 2   ȣþ ȣ 2p   ̹ 6p   2.5 Play
[2018-11-09]   37th Japanese Female Honinbo, title matc..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next >>