α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2020-07-31]   13th Chunlan Cup, round 2   Ź 9p   ̽ 9p   Ұ Play
[2020-06-14]   19th Chinese Southwest Qiwang, round 2    9p   ̽ 9p   1.5 Play
[2020-06-14]   19th Chinese Southwest Qiwang, round 1   ڿ 5p   ̽ 9p   Ұ Play
[2020-06-05]   25th LG Cup, round 2   ̽ 9p    9p   Ұ Play
[2020-06-02]   25th LG Cup, round 1   ̽ 9p    9p   Ұ Play
[2020-03-17]   2020 Chinese League A Warm-up Tournament..    8p   ̽ 9p   Ұ Play
[2020-01-06]   34th Chinese Tianyuan, round 1   ź 9p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-12-28]   5th Chinese Qisheng, preliminary   ģû 9p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-11-16]   4th Chinese Mind Sports Games, Team Men   Ͽ 6p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-11-14]   4th Chinese Mind Sports Games, Team Men   ī̿ 7p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-11-14]   4th Chinese Mind Sports Games, Team Men   ̽ 9p    9p   Ұ Play
[2019-11-11]   4th Chinese Mind Sports Games, Individua..   ̽ 9p   Ŀ 7p   Ұ Play
[2019-11-11]   4th Chinese Mind Sports Games, Individua..    9p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-11-10]   4th Chinese Mind Sports Games, Individua..   ڿõ 7p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-11-09]   4th Chinese Mind Sports Games, Individua..   ̽ 9p   Ž 5p   Ұ Play
[2019-11-09]   4th Chinese Mind Sports Games, Individua..    9p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-09-16]   21st Chinese League A, demotion section ..    8p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-09-14]   21st Chinese League A, demotion section ..   ̽ 9p   ¡ 6p   Ұ Play
[2019-09-06]   24th Samsung Cup, final 3    9p   ̽ 9p   Ұ Play
[2019-09-05]   24th Samsung Cup, final 2    9p   ̽ 9p   Ұ Play
<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >>