α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2018-05-14]   20th Chinese League A, round 6   ö 9p   ھ 7p   Ұ Play
[2018-05-09]   20th Chinese League A, round 5   ö 9p   2 5p   Ұ Play
[2018-05-06]   Golaxy vs humans 40-game friendly, game ..   ö 9p    NR   Ұ Play
[2018-05-04]   Golaxy vs humans 30-game friendly, game ..   ö 9p    NR   Ұ Play
[2018-04-30]   5th Kuksu Mountains Tournament, Korean p..   ö 9p   ڿ 9p   Ұ Play
[2018-04-25]   20th Chinese League A, round 4   ö 9p   ź 9p   0.5 Play
[2018-04-07]   23rd LG Cup, preliminary   ڽ 9p   ö 9p   Ұ Play
[2018-03-13]   19th Korean Maxim Cup, round 3   ö 9p    9p   Ұ Play
[2018-03-10]   17th Chinese Southwest Qiwang, semi-fina..   ö 9p    9p   0.5 Play
[2018-03-09]   17th Chinese Southwest Qiwang, round 2   ̷ 5p   ö 9p   4.5 Play
[2018-03-09]   17th Chinese Southwest Qiwang, round 1   ö 9p    9p   Ұ Play
[2018-02-13]   Korean National Squad League    9p   ö 9p   Ұ Play
[2018-02-06]   Korean National Squad League   ö 9p    8p   Ұ Play
[2018-02-05]   19th Korean Maxim Cup, round 2   ö 9p    9p   Ұ Play
[2018-01-09]   19th Korean Maxim Cup, round 1   ö 9p   ȣ 9p   1.5 Play
[2017-12-13]   36th Korean KBS Cup, round 3   ̼ 9p   ö 9p   Ұ Play
[2017-12-03]   2017 Korean League, final   ö 9p    8p   Ұ Play
[2017-12-02]   2017 Korean League, final    5p   ö 9p   Ұ Play
[2017-12-01]   2017 Korean League, final   ö 9p    8p   Ұ Play
[2017-11-29]   2017 Korean League, postseason semi-fina..   ȫǥ 8p   ö 9p   Ұ Play
<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >>